START Liturgiczna Służba Ołtarza
Liturgiczna Służba Ołtarza PDF Drukuj


altalt


ZBIÓRKA - tuż tuż ...

Za uczestnictwo we Mszy św. - 10pkt.

Za obecność na zbiórkach - 10pkt.


          NAJLEPSZY MINISTRANT 2015:

1. Michał Wielosz 2940pkt.

2. Wojciech Wielosz 2680pkt.

3. Konrad Smoliński 2190pkt.

          NAJLEPSZA LEKTORKA 2015

1. Martyna Powęska 2870pkt.

2. Kinga Wójcik 2540pkt.

3. Jessica Banachewicz 2130pkt.


Najlepszy ministrant i lektorka 2014 roku:

Michał Wielosz/2185pkt./ i Wiktoria Litwin/2190pkt./


Słowo „ministrant" pochodzi z języka łacińskiego " ministrare" i oznacza "służyć, pomagać".

Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu.

Ministrant powinien być wzorem dla swojego otoczenia, którym jest jego klasa, podwórko,

a co najważniejsze jego najbliższa rodzina.

Musi poświęcić swój czas na to, aby służyć Panu Bogu.

 

Lista Ministrantów 2014/2015r.:

 

1. Jakub Stasak / student - 6rok /

2. Dworniczak Michał /student - 1 rok/

3. Laskowski Adrian /student - 1 rok/

4. Kozłowski Łukasz 1LO /PREZES/ - piątek

5. Sochan Kacper 2G /Z-CA/ - piątek

6. Kozłowski Dariusz 6SP - czwartek

7. Proć Michał 5SP - czwartek

8. Sławiński Kacper 5SP  - środa

9. Kozłowski Sylwester 4SP - wtorek

10. Grabik Łukasz 4SP - środa

11. Jóźwiak Krystian 3SP - poniedziałek

12. Wielosz Michał 3SP - wtorek

13. Teresiński Jakub 3SP - wtorek

14. Wielosz Wojciech 2SP - poniedziałek

15. Zawodziński Wiktor 2SP - sobota

16. Olejnik Hubert 2SP - sobota

17. Ślepko Kacper 2SP - sobota

18. Pukaluk Mateusz 3SP - środa

19. Smoliński Kondrat 3SP - poniedziałek


LEKTORKI

1. Nawój Justyna 2LO - sobota

2. Kozłowska Ewelina 3G  - piątek

3. Litwin Joanna 3G - środa

4. Sochan Agata  /PREZESKA/2G - piątek

5. Kozłowska Katarzyna /Z-ca/2G - środa

6. Kuźnicka Klaudia 1G - czwartek

7. Paczkowska Anna 1G - czwartek

8. Litwin Wiktoria 1G - czwartek

9. Tabaka Wiktoria 6SP - środa

10. Szabelska Oliwia 6SP - środa

11. Grządkowska Zuzanna 6SP - środa

12. Kuźnicka Julia 5SP - poniedziałek

13. Banachewicz Jassica 5SP - poniedziałek

14. Chmiel Jagoda 5SP - poniedziałek

15. Wójcik Kinga 4SP - wtorek

16. Powęska Martyna 4SP - wtorek

17. Sobuś Natalia 4SP - wtorek


"Wszyscy wierni, zgodnie z własną pozycją,

winni starać się prowadzić życie święte,

przyczyniać się do wzrostu Kościoła i ustawicznie wspierać jego świętość."

                                                                  Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 210


Pięć przykazań lektora:

Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.

Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.

Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.

Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie,

postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.

Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów.

Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

Do zadań lektora należy:

- wierna służba Słowu Bożemu;

- angażowanie się w sprawy Kościoła;

- współpraca w dziele apostolstwa;

- wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań biblijnych (wszystkich prócz Ewagelii);

- wykonywanie psalmu;

- zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej;

Lektor powinien w sytuacji braku ministrantów odpowiednich stopni zatroszczyć się o:

- przygotowanie ceremonii liturgicznej;

- wyznaczenie funkcji osobom czynnie uczestniczącym w liturgii;

- przygotowanie i odczytanie komentarzy;

Zawsze za sprawowaną liturgię bezpośrednio odpowiada kapłan. Lektor jest pierwszym,

który bierze współodpowiedzialność i bezpośrednio prowadzi posługę liturgiczną. 


alt

ASYSTA

KRUCYFERARIUSZ /krzyż/+patena - Dworniczak Michał

TURYFEARIUSZ/ogień/ - Laskowski Adrian

NAWIKULARIUSZ/łódka/ - Kozłowski Dariusz

Ministrant światła/świece/:  Grabik Łukasz i Jóźwiak Krystian

Ministrant ołtarza/kielich+woda, wino/: Kozłowski Łukasz i Wielosz Michał

Dzwonki: Pukaluk Mateusz i Proć Michał

Gong: Proć Michał

Welon: Sochan Kacper
MINISTRANT ROKU 2012:

1. Jóźwiak Hubert 758pkt

2. Kozłowski Dariusz 577pkt

3. Grządkowski Kacper 520pkt

4. Sochan Kacper 506pkt

5. Grządkowski Rafał 476pkt

6. Wiśniewski Filip 473pkt

7. Kozłowski Łukasz 390pkt

8. Banachewicz Paweł 339pkt

9. Chmiel Kacper 290pkt

10. Dworniczak Michał 275pkt

11. Laskowski Adrian 217pkt

12. Grządkowski Gabriel 130pkt

13. Grządkowski Szymon 93pkt

14. Roman Damian 75pkt


 LEKTORKA ROKU 2012 

1. Litwin Joanna 1250pkt

2. Kozłowska Ewelina 725pkt

3. Głaz Aleksandra 649pkt

4. Sochan Agata 619pkt

5. Roman Aleksandra 582pkt

6. Nawój Justyna 570pkt

7. Tabaka Anna 512pkt

8. Kozłowska Katarzyna 387pkt

9. Paczkowska Anna 387pkt


                                        MINISTRANT ROKU  2011

1. Damian Roman - 468pkt.

2. Kacper Sochan - 284pkt.

3. Michał Dworniczak - 282pkt.

4.Kacper Grządkowski - 276pkt.

5. Hubert Jóźwiak - 262pkt.

6. Łukasz Kozłowski - 255pkt.

7. Rafał Grządkowski - 222pkt.

8. Adrian Laskowski - 214pkt.

9. Paweł Banachewicz - 210pkt.

10. Filip Wiśniewski - 184pkt.

11. Kacper Chmiel - 133pkt.

12. Gabriel Grządkowski - 119pkt.

13. Szymon Grządkowski - 90pkt.


LEKTORKA ROKU 2011

1. Aleksandra Roman - 586pkt.

2. Joanna Litwin - 482pkt.

3. Agata Sochan - 293pkt.

4. Ewelina Kozłowska - 256pkt.

5. Justyna Nawój - 218pkt. 

6. Anna Tabaka - 183pkt.

7. Aleksandra Głaz - 117pkt. 

8. Katarzyna Kozłowska - 45pkt.


MINISTRANT ROKU 2010

1. Kacper Grządkowski 185pkt.

2. Michał Dworniczak 177pkt.

3. Gabriel Grządkowski 174pkt.

4. Rafał Grządkowski 168pkt.

5. Łukasz Kozłowski 146pkt.

6. Adrian Laskowski 143pkt.

7. Szymon Grządkowski 128pkt.

8. Kacper Sochan 119pkt.